docHjem

Harmoniappen er en veiledning til deg som ønsker å redusere negative følelser og stress. Når stress påvirker oss over tid kan det gi sykdom og smerte i kroppen. Følelser har stor påvirkning i alt vi gjør, gode følelser gir gode dager og dårlige følelser gir mer slitsomme dager. Hvordan kan du overvinne vonde følelser for å få en bedre hverdag? Harmoniappen vil hjelpe deg.

Harmoniappen kan hjelpe deg med å:

  • Trene deg til å fokusere på den vonde følelsen så den avtar eller forsvinner
  • Få ned intensiteten i ubehaget/smerten – så raskt som mulig
  • Trene på å gjenkjenne når hendelser/situasjoner oppstår
  • Erfare hvordan ubehaget/smerten påvirker deg
  • Trene deg til å se konsekvensene dine
  • Bli bevisst konsekvensene, for å ta bedre valg

Appen består av fire menyvalg:

  1. Harmonimetoden – hjelper deg her og nå til å overvinne den vonde følelsen
  2. Kartlegg situasjonen – bli mer bevisst på sammenhengen mellom følelsen og smerten
  3. Endre handlingsmønster – bevisstgjør deg på situasjonen og ta nye og bedre valg
  4. Avspenningsøvelser – enkle øvelser til en travel hverdag

Appen er utviklet for å gi deg et verktøy du alltid har med deg når negative hendelser og situasjoner oppstår. En venn i en vanskelig situasjon!

Tips til bruk av Harmoniappen

For beste resultat av Harmonimetoden er det viktig å:
Kartlegg situasjonen, eksempel fikk kjeft av kollega, skriv inn det som din situasjon, gjerne med dato.
Navngi følelsen du fikk i situasjonen, for eksempel dårlig samvittighet.
Oppgi smerte eller ubehag i situasjonen, for eksempel vondt i hodet.